Riv Festning Europa!

Festning Europa er høgst reell. EU sprøytar millionar inn i stengsler mot menneske frå andre deler av verda.

For dei fleste nordmenn er det ein sjølvsagt ting å kunne dra nær sagt kor som helst i verda, anten i jobb eller på ferie. Iallfall så lenge pengane strekk til. Slik har dei fleste kvite folk i verda det.

Men for dei flest som er mørke i huden, er fridommen til å dra kor ein vil svært liten. Muren som Europa byggjer er høgst reell og høgst rasistisk. For medan europeiske selskap gjennom ulike avtaler krev full rett til å plyndre land i den tredje verda, og medan dei sikrar seg kontroll over til dømes vassforsyninga og oljefelt i stadig fleire land, og medan retten til å flytte varer att og fram over alle grenser utan nasjonale rettar til å byggje opp lokal industri, er retten til menneske å flytte seg over dei same grensane ikkje til stades.

Kva er det med genane til kvite europearane, sidan vi har denne retta?

· Magasinet, Dagbladet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *