La Ashok bli!

Oslo tingrett slår fast: «Under enhver omstendighet finner retten at de samlede vurderinger og avveininger av menneskelige hensyn, herunder hensynet til barnets beste, samt tilknytningen til landet, sammenholdt med de innvandringspolitiske hensyn i saken(…)»

Så enkelt var det å sjå vekk frå barnekonvensjonen. Kva er vel internasjonale forpliktingar og konvensjonar som har blitt ein del av norsk lovgjeving når det er innvandringspolitiske omsyn i saka?

Eg kjenner meg skamfull over å bu i eit land der ein riv folk vekk frå «tilknytningen» sin på denne måten. «Tilknytning går begge veger,» har solidaritetsgruppa til Fozia og Abbas lansert som slagord. Deportasjonen av Ashok er ikkje berre eit overgrep mot Ashok, men òg eit overgrep mot alle som kjende han. Heldigvis budde Ashok i ein kommune som viste seg å slå ring om innbyggjarane sine – og eg er glad for at ordførar Åge Tovan går ut mot si eiga regjering i denne saka.

Siste ord er ikkje sagt i denne saka. Eg vonar folk visar sitt sinne her – politikarane skal ikkje få sitje i fred og behandle kameratane våre på denne måten!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *