Stikkordarkiv: Høgre

For høns

Om noen tviler på at høyre er dritt:
1913: Mot stemmerett for kvinner
1919: Mot 8-timersdag
1936: Mot arbeidstrygd
1937: Mot trygd til blinde og uføre
1937: Mot å avskaffe fysisk straff i skolen
1947: Mot Statens Lånekasse
1959: Mot arbeidsledighetstrygd
1961: Mot uføretrygd
1972: Mot at karakterer i grunnskolen ble fjernet
1981: Mot å opprette barneombud
1991: Mot skolefritidsordningen (SFO)
1994: Mot lovfestet rett til videregående opplæring
1996: Mot gratis skolemateriell på videregående
2002: Kuttet arbeidsledighetstrygd fra 3 til 2 år
2002: Fjernet gravferdshjelpen
2003: Vil redusere tilskuddene til kulturskolen med 50%
Godt valg!