Stikkordarkiv: val

For høns

Om noen tviler på at høyre er dritt:
1913: Mot stemmerett for kvinner
1919: Mot 8-timersdag
1936: Mot arbeidstrygd
1937: Mot trygd til blinde og uføre
1937: Mot å avskaffe fysisk straff i skolen
1947: Mot Statens Lånekasse
1959: Mot arbeidsledighetstrygd
1961: Mot uføretrygd
1972: Mot at karakterer i grunnskolen ble fjernet
1981: Mot å opprette barneombud
1991: Mot skolefritidsordningen (SFO)
1994: Mot lovfestet rett til videregående opplæring
1996: Mot gratis skolemateriell på videregående
2002: Kuttet arbeidsledighetstrygd fra 3 til 2 år
2002: Fjernet gravferdshjelpen
2003: Vil redusere tilskuddene til kulturskolen med 50%
Godt valg!

Valdspartiet

Det er valkamp, og enkelte parti slår kraftigare frå seg en andre. At kring ein prosent av asylsøkjarane er mistenkte for å begå kriminalitet, mens to-tre prosent av den norske befolkninga fall i same kategori hindrar ikkje det mest hardslåande partiet i å legge all skuld på asylpolitikken for kriminaliteten i landet. At kring 15% av stortingsgruppa til det same partiet er straffedømt bryr få seg med.

Sjølvsagt kan ein bli litt oppgitt over alt grumset som kjem frå valdspartiet, men for å overleve må ein forsøke å sjå det frå ei ironisk vinkel. Det går sjeldan mange dager mellom kvar gong valdsdømte Per Sandberg kjem med ei lattarleg fråsegn.

Om ein ikkje klarar å le av Sandberg, så kan ein iallfall få ut agresjonen sin her.